Učna pomoč - OŠ Majde Vrhovnik

Možnosti za prostovoljno delo:
- Prostovoljec lahko dela z učencem iz kateregakoli razreda devetletke.
- Po začetni predstavitvi si prostovoljec izbere enega izmed predlaganih otrok, za katerega meni, da bi mu lahko najbolje pomagal.
- To so predvsem socialno prikrajšani otroci ter otroci z učnimi in/ali vedenjskimi težavami. Potrebujejo oporo, nekoga, ki jih sprejema, se z njimi pogovarja, jim pomaga pri učenju, se z njimi igra, gre na sprehod … Najpogosteje so problematični predmeti matematika, slovenščina in angleščina.
- Delo je individualno in ponavadi poteka na šoli, do dve šolski uri na teden.
- Za čas srečanja (včasih tudi kraj) se dogovorita prostovoljec in uporabnik sama, saj je pomembno, da si vzameta drug za drugega čas in med delom nista motena.Želen profil prostovoljca:
Prostovoljec je lahko kdorkoli s posluhom za otroke, z nekaj znanja, potrpljenja, vztrajnostjo in predvsem dobro voljo.

Ustanova:
Osnovna šola Majde Vrhovnik, Gregorčičeva 16, 1000 Ljubljana,Predstavitev ustanove:
OŠ Majde Vrhovnik se nahaja v centru Ljubljane, v neposredni bližini Cankarjevega doma. V njej je preživelo svoja otroška leta mnogo znanih in manj znanih Slovencev.

Odgovorna oseba v ustanovi:
svetovalna delavka ga. Manca Remic, 01/47 00 414,

Mentor s strani programa Človek za druge:
Karmen Rebernik, 041 565 067, carmen.rebernik@gmail.com

Komentarji