Pomoč pri rehabilitaciji otrok - URI Soča

Možnosti za prostovoljno delo: 
- Opis dela: Halliwickov koncept učenja plavanja je učiti vse ljudi, še posebej ljudi s posebnimi potrebami, da sodelujejo v vodnih aktivnostih, da se v vodi samostojno gibajo in da plavajo. 
- Učenje plavanja poteka skozi igro v skupinah, kjer ima vsak udeleženec svojega učitelja oziroma asistenta. Poudarek je na prilagajanju na vodo, vzpostavitvi kontrole dihanja in na rotacijah. Na začetku dela URI organizira tečaj koncepta Halliwick. 
- Delo s posameznikom, delno vključenim tudi v skupino. 
- Starost uporabnikov: od rojstva do starosti 15 let 
- Čas: ponedeljek od 15:30 do 17.00
Želen profil prostovoljca: 
Prostovoljec mora biti odgovoren in zanesljiv, rad mora imeti otroke in vodo.

Mentor s strani programa Človek za druge: 
Andrejka Capuder, 051 308 901, andrejka.capuder@gmail.com

Ustanova: 
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča
Linhartova 51, 1000 Ljubljana

Predstavitev ustanove: 
Na URI – Soča izvajamo celostno rehabilitacijo z namenom izboljšanja kakovosti življenja pacientov oz. rehabilitandov in vrnitve v ustrezno življenjsko okolje. Z raziskovanjem in izobraževanjem razvijamo in posodabljamo rehabilitacijsko doktrino (Poslanstvo inštituta). 

Odgovorna oseba v ustanovi: 
Simona Korelc, dipl.del.ter., simona.korelc@ir-rs.si

Komentarji