Obiskovanje ostarelih - Dom Janeza Krstnika/ posamezniki

Možnosti za prostovoljno delo:
- druženje s stanovalci
- spremstvo (sprehodi, izleti …)
- vodenje skupine (igre, kuhanje kave …)


Želen profil prostovoljca:Potrpežljivost, odgovornost, dobra volja … Tak, ki zna prisluhniti in rad poklepeta.


Mentor s strani programa Človek za druge:
Ema Kotar; 01/43 83 983; clovekzadruge@gmail.com

Ustanova:
Dom Janeza Krstnika, Trnovo
Kolezijska ul. 1, 1000 Ljubljana
ww.dom-janeza-krstnika.si

Predstavitev ustanove:
Dom starejših občanov nudi nastanitev, prehrano, zdravstveno varstvo, fizioterapijo in delovno terapijo, aktivnosti za prosti čas in socialno oskrbo starejšim stanovalcem in mlajšim invalidom.
Dom v svojih ciljih opravlja naloge nadomestne družine, zato se poleg dobre oskrbe osredotoča tudi na varnost, medsebojno povezanost in pomoč, domačnost, ustvarjanje pogojev za dobro sodelovanje, prijaznost, spoštovanje, sproščenost ter na možnosti za aktivno življenje.

Odgovorna oseba v ustanovi:
Ivana Černigoj
051 812 797

Komentarji