O programu

Program prostovoljnega dela Človek za druge poteka od leta 2000 naprej. Skupaj sodelujemo tri organizacije: Društvo katoliških pedagogov Slovenije, Jezuitsko združenje za begunce in Društvo paraplegikov Ljubljanske pokrajine.

Program je kot projekt vezan na šolsko leto, saj so vanj kot prostovoljci vključeni študentje, dijaki in mlajši zaposleni, ki želijo del svojega časa nameniti ljudem v stiski, čedalje več pa je tudi starejših prostovoljcev. Vsako leto se nam pridruži okrog 50-70 prostovoljcev, ki nudijo svojo pomoč več kot 250 uporabnikom.

Cilji programa so: dostop in pomoč socialno izključenim osebam; dostop do področij, v katera formalne institucije ne zmorejo zaradi pravnih, organizacijskih, časovnih in drugih ovir; osebnostna rast in izobraževanje prostovoljcev; učenje socialnih veščin; sprejemanje drugačnosti; medgeneracijsko povezovanje.

Prostovoljci se sami odločijo za pomoč, ob tem pa jim je na voljo strokovno spremljanje voditeljev in mentorjev programa.

Prostovoljno delo poteka na ustanovah v Ljubljani ter v Centru za tujce v Postojni. Od oktobra do sredine junija prostovoljci opravljajo prostovoljno delo približno 2 uri tedensko. Ob tem prostovoljci redno pišejo dnevnike, ki so dobra podlaga za vrednotenje dela. Mesečno se udeležujejo intervizij ter po potrebi osebnih pogovorov z voditelji programa. Vsak mentor vodi svoje intervizije za področja, za katera je odgovoren.

V oktobru pripravimo tudi uvodni srečanji za prostovoljce, nato sledijo sestanki na ustanovah, kjer se prostovoljci seznanijo s koordinatorji prostovoljnega dela na ustanovah. Pred začetkom dela prostovoljci, uporabniki in mentorji/koordinatorji podpišemo dogovor, s katerim določimo kraj, čas ter udeležene pri delu. Nekatere ustanove pred začetkom dela pripravijo še posebna izobraževanja zaradi specifičnosti dela in ustanov.

Čez leto organiziramo tudi družabna srečanja za prostovoljce, ob koncu leta pa zaključni piknik/ izlet s podelitvijo zahval in priznanj.

Ob tem redno potekajo srečanja in izobraževanja mentorjev, na katerih sproti vrednotimo delo in preverjamo uspeh oziroma ugotavljamo, kaj je še potrebno storiti za izboljšanje dela s prostovoljci.

Komentarji