Druženje z mladimi s posebnimi potrebami - Dom Janeza Levca


Možnosti za prostovoljno delo:
- oddelki, kjer se izvaja prostovoljno delo: V vseh vzgojnih skupinah v Domu
- učna pomoč
- druženje z mladostniki
- pomoč pri vključevanju v širše socialno okolje (obiski prireditev, predstav, dejavnosti, za katere se zanima tudi prostovoljec)
- delo s skupino ali delo s posameznikom (odvisno od potreb v posamezni vzgojni skupini in od želje prostovoljca)
- starost uporabnikov: od 8 do 20 let
- v popoldanskem času
Želen profil prostovoljca:

Študentje in zaposleni, ki imajo željo delati z mladimi. Izkušnje niso pomembne, toliko bolj pa je pomembna osebnostna urejenost in odgovornost ter želja naučiti se in doživeti nekaj novega. Vse ostale sposobnosti in znanja (ples, glasba, šport …) so še posebej dobrodošla.

Mentor s strani programa Človek za druge:
Martina Vide, 070 234 316, martina.vide@gmail.com

Ustanova:

Center za usposabljanje Janeza Levca v Ljubljani
Karlovška 18, 1000 

Predstavitev ustanove:

V Zavodu za usposabljanje Janeza Levca (enota DOM) med tednom bivajo učenci in dijaki, ki so vpisani v programe nižjega poklicnega izobraževanja. Ti otroci poleg učne pomoči potrebujejo osebo, s katero se lahko pogovarjajo, ji zaupajo, s katero se lahko družijo in zabavajo v skupini ali izven nje. Prostovoljci se družijo z otroki in mladostniki z lažjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju, ki med tednom bivajo v Domu.

Odgovorna oseba v ustanovi:

Irena Nose (vodja Doma), irena.nose@guest.arnes.si, 01/24 18 106;

Tomaž Klepec (vzgojitelj v Domu), tomaz.klepec@gmail.com

Komentarji