Delo z begunci - Azilni dom LJ, Center za tujce PO

Možnosti za prostovoljno delo:
1. V Azilnem domu Ljubljana predvsem na oddelkih za družine in mladoletnike brez spremstva.
Oddelek za družine:
- dejavnost vrtca, vsak petek od 10.30 do 12.00 ure

Oddelek za mladoletnike brez spremstva:
- spremstvo na razne kulturne, športne in druge prireditve,
- druženje,
- pomoč in podpora pri urejanju aktualnih zadev (pomoč pri vpisu v šolanje, spremstvo k zdravniku in drugo).

Splošno:
- pomoč pri organizaciji in izvedbi raznih dogodkov (miklavževanje, svetovni dan beguncev),
- pogovori in druženja s prosilci in prosilkami.

2. V Centru za tujce Postojna na oddelku za ranljive kategorije – družine in mladoletnike ter na oddelku za strožji policijski nadzor. Center za tujce obiskujemo 1x tedensko, ob sredah od 19.00 naprej. Prevoz je organiziran. Prostovoljno delo poteka skozi druženje, pogovore, družabne igre, učenje jezikov (na željo posameznice-ka), učno pomoč (po potrebi) ter ustvarjalne delavnice, sodelovanje pri raznih dogodkih (kulturni dan, športne igre).

- Populacija je različna od otrok, žensk do moških.
- Starost uporabnic-kov je od 0 – starosti.
- Delo poteka s posameznico-kom ali s skupino.
- Prostovoljno delo poteka 1x tedensko po 2 – 3 ure.


Želen profil prostovoljca:
Odprtost, samoiniciativnost, empatičnost, iznajdljivost, resnost, točnost, korektnost. Zaželeno je znanje tujega jezika in ročne spretnosti.

Mentor s strani programa Človek za druge:
Robin Schweiger
031 636 964

Ustanova:

Jezuitsko združenje za begunce Slovenije
Ulica Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana

Predstavitev ustanove:

Jezuitsko združenje za begunce Slovenije je nevladna organizacija, ki je uradno začela delovati 1. oktobra 2010. Poslanstvo organizacije je spremljanje, služenje in zagovarjanje pravic beguncev, prosilcev za mednarodno zaščito in drugih migrantov.
Komentarji