Delo v vrtcu - Vrtec HCA

Možnosti za prostovoljno delo:
- Pomoč pri delu z otroki – igra z otroki, pomoč otroku; spremstvo na izlete in druge zunanje aktivnosti; pomoč pri individualizaciji programa za določenega otroka.
- Večinoma bodo to oddelki, kjer so integrirani otroci s posebnimi potrebami, saj ti oddelki nimajo zadostne pomoči za te otroke.
- Starost uporabnikov: otroci od 1 – 6 let.
- Dopoldanski čas, med 9. in 12. uro, oziroma po dogovoru.Želen profil prostovoljca:
Po izkušnjah je zelo dobrodošlo, da imajo katerokoli pedagoško izobrazbo oziroma imajo veliko željo po delu z otroki. Odlično je, če imajo tudi kakšne izkušnje z malimi otroki. Do sedaj so se bolj obnesli prostovoljci na fakultetah kot srednješolci, vendar nimamo omejitev. Bistven je smisel za otroke, igrivost, odgovornost, prilagodljivost in dobra volja.

Mentor s strani programa Človek za druge:
Ema Kotar
01/43 83 983
clovekzadruge@gmail.com

Ustanova:
Vrtec Hansa Christiana Andersena 
Predstavitev ustanove:
Vrtec ima 6 enot in 42 oddelkov. Vključenih je preko 700 otrok. V oddelkih so integrirani otroci s posebnimi potrebami in vrtec ima tudi en oddelek s prilagojenim programom. Vrtec Hansa Christiana Andersena je zelo aktiven vrtec z vrsto projektov in zunanjih dejavnosti. Radi hodijo na zimovanja in letovanja. Skrbijo za dvig kakovosti na vseh nivojih vrtca. Več si preberite na spletni strani.

Komentarji