Delo s paraplegiki

Možnosti za prostovoljno delo:
Prostovoljno delo se izvaja pri uporabnikih doma ali v domovih za starejše občane. Starost uporabnikov je od 25 do 70 let. Glede na različno starost in invalidnost so tudi potrebe različne, zato je delo prostovoljca prilagojeno posamezniku. Gre za druženje, sprehode, pomoč pri opravkih v trgovini, lekarni, banki, pri hobijih (slikanje, računalništvo, modelarstvo, šport …). Prostovoljec in uporabnik se pogovorita o delu, željah in potrebah obeh in določita čas, ki jima ustreza.


Želen profil prostovoljca:
Prostovoljec mora biti zrel, optimističen in odprt za ljudi. Izobrazba in starost nista pomembni, važno pa je, da je pripravljen biti človek za druge.

Mentor s strani programa Človek za druge:
Tereza Vrhunc
Palmejeva 18, Ljubljana
041 312 937

Ustanova:
Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine
Dunajska 188, Ljubljana
dlj.paraplegik@guest.arnes.si
01/56 91 123

Predstavitev ustanove:
Društvo združuje para in tetraplegike. Naša invalidnost je posledica poškodb, okvar ali bolezni hrbtenjače. Društvo izvaja vsakodnevne prevoze članov, izlete, piknike, kulturne dejavnosti, različne tečaje: jezikovne, računalniške. Veliko naših članov je športnikov, saj šport ohranja naše psihofizično zdravje. Izvajamo osebno asistenco in posebej skrbimo za naše najtežje in socialno ogrožene člane.

Odgovorna oseba v ustanovi: 
Predsednik društva je Gregor Gračner, ki je dosegljiv na naslovu društva.Komentarji